Sopsortering

Vi arbetar aktivt med källsortering på gården. Vi vill att du hjälper oss sopsortera enligt följande:

  • Matavfall tas med hem.
  • Stallavfall läggs i stora containern på väg mot Stora Huset.
  • Hästskor i särskilda behållare utanför traktorgaraget.
  • Hösilagebalsplast i särskilda behållare. (Bara om du köpt från oss).
  • Spån och torv kan läggas i samma container.
  • Allt brännbart avfall läggs i bränncontainers i allén.