SOPSORTERING

Vi arbetar aktivt med källsortering på gården. Vi vill att du hjälper oss sopsortera enligt följande:

  • Matavfall tas hem.
  • Stallavfall läggs i stora containern på väg mot Stora Huset.
  • Hästskor i särskilda behållare utanför traktorgaraget.
  • Hösilagebalsplats i särskilda behållare. (bara om du köpt från oss)
  • Spån och torv kan läggas i samma container.
  • Allt brännbart avfall läggs i bränncontainers i allén. 
Kontakta oss

Skicka oss ett mejl så hör vi av oss.