ORDNINGSREGLER

Stallet skall vara det bästa som finns därför är det viktigt att vi behandlar varandra med omtanke och respekt. Varje hyresgäst är personligen ansvarig för att medryttarna är väl förtrogna med våra ordningsregler.

 1. STALLEN
  Det finns 11 stall med plats för sammanlagt 91 hästar varav 26 är uteboxar som används framförallt på sommarhalvåret. Det finns en separat företeckning med kontaktuppgifter på varje stall, antal boxar och typ av service. Varje stall har ett så kallat skötselområde utanför sitt stall där rabatter, blommor och välskötta ”fikagrupper” är mycket välkomna! Stallen tvättas, bättringsmålas och städas varje sommar av hyresgästerna. Toaletter finns i gaveln på Stora Ridhuset som vi sköter. Toaletten och duschen i Stora Stallet städas och underhålls av de olika stallen efter särskilt schema.

SÄKERHETSFRÅGOR
Hastighetsbegränsningen
 inom säteriet är högst 30 km/timme. När det är halt, mörkt, regnigt eller dålig sikt bör hastigheten hållas mycket lägre. Vid stallarna och parkeringarna bör hastigheten alltid vara mycket låg eftersom det rör sig mycket folk och många barn där. Hästar, hundar och människor har alltid företräde. Vi bor på anläggningen och har lösa hundar, de har företräde. Det är så roligt för alla hundar att kunna leka och vara lösa. Därför får bara hundar som inte uppträder aggressivt mot andra hundar, människor eller vilda djur vistas på anläggningen. Hundar får ej lämnas utan uppsikt, matten eller hussen måste ha hunden nära sig.  När våra tikar löper skall dock hanhundar vara kopplade.

När Du rider efter skymningens inträffande skall alla som rider bära reflexer. Vi rekommenderar också att alla hundar, barn och vuxna på anläggningen bär reflexer.

För att hästarna inte ska kunna skada sig om de kommer lösa är det mycket viktigt att grovsopor som trasiga hinkar, gamla brädor, uttjänta skottkärror mm. tas om hand och slängs. Detta gäller sopor både ute och inne.

För att minska brandrisken är det mycket vikigt att elfel omedelbart åtgärdas och att Du ej samlar gammalt skräp på stallvinden. Stallvindarna och andra utrymmen är endast till för hästsaker och allt skall tas med när man flyttar.

Innan Du rider i ridhusen bör Du läsa igenom ”Regler för ridning i ridhus” från Ridsportförbundet och som uppsatt i ridhusen. Skötsel av ridbanorna har alltid företräde. Om din häst sparkar sönder sargen skall du laga eller säga till omedelbart. Ingen lämnar något ridhus med hästskit, alla mockar efter alla. Banorna förstörs om de ej mockas. Ridning har alltid företräde före longering. Longering eller löshoppning är ej tillåtet i Stora Ridhuset. Hjälm är obligatoriskt vid all ridning.

När Du hoppar på fälttävlanshinder måste Du ha en person som står på marken bredvid dig.

DINA FÖRMÅNER
Tillgång till anläggning med två ridhus med så kallat ridhusregn, en dressyrbana, en hoppbana med belysning, vissa fältävlanshinder, vissa fält ibland, ca 1 mil ridvägar, 3 km lång galoppraka på gamla banvallen. Vid extrema väderförhållanden kan rätten till ridning inskränkas.

Varje stall har en stallchef som ansvarar för att stallet fungerar. Det är allas ansvar att stallet och hagarna underhålls och för den trevliga stämningen.

Hagar. Varje stall har en gruspaddock. Det är tillåtet att dela upp dem för att minska skaderisken men då blir de förstås mindre för var och en. Vi föredrar att hästar går tillsammans men varje stall bestämmer själva. Gräsrutor hör till varje stall. Där skall hästarna kunna vänja sig vid gräs. De håller ej för daglig utevistelse hela året. De ligger en bit ifrån varje stall. Sommarbeten för tillfället på Gröngärdet och den s.k. Sommarhagen, en månads sommarbete ingår. Vissa år kan det bli längre bland annat beroende på vädret. Avgift för bete utgår ej om man är uppstallad på gården. Efter kontakt med Irène eller Johan kan Du också få rätt att sätta upp en egen, tillfällig hage inom dessa eller eventuellt andra områden. Vi har 4 stycken allmänna sjukhagar som får lånas gratis. En förutsättning är att man mockar dagligen och kontinuerligt lagar allt som går sönder. Sjukhagarna bokas via Therese Löfstrand mail t.lofstrand@hotmail.com tel 0707 81 88 92. Ingen får sätta in någon häst där innan man bokat med Therese . Det blir annars omöjligt att i efterhand reda ut vem som gjort vad och då förstörs sjukhagarna snabbt.  När man flyttar därifrån går man tillsammans med Therese igenom vad som behöver åtgärdas. Vi kan mot ersättning laga om vi har tillgång till medarbetare som har den kunskapen.

Fri parkering på gården när du är här och rider. Du får också en egen markerad fri plats på gården för parkering av din transport. På Facebook finns en skiss över hur transporterna skall stå som Nina Latumaa gjort, kontakta henne gärna om ni inte förstår 0707-41 72 27.

Rätt att boka ridhusen. Bokning av ridhusen sker på mail till kristinasnins@hotmail.com. Förutsättningarna är att gruppen består av  5 ekipage under 1,5h. Dressyren får bokas en hel helg i månaden utan att vara 5 ekipage under 1,5 timme. Ett ridhus är alltid ledigt för övriga.  För att lägga in på schemat kontaktas kristina@kristinasnis.se. Eftersom dressyren ej kan boka skall alla visa hänsyn och helt välja ett annat ridhus när det pågår dressyrlektion.

Använda träningshinder och dressyrstaket. En del träningshinder är Stäketryttarnas Hästsportförening SRHF därför ska alla som använder dem vara medlemmar i SRHF. Läs mer på Stäketryttarnas hemsida.

Möjlighet att tvätta hästtäcken m.m. i vår hästtvättstuga, ingen debitering om man står på gården men förstås tvättar alla med eget tvättmedel.

Tillgång till spolplattor i vissa stall mot ev. betalning för varmvatten.

STORA OCH LILLA RIDHUSET
Ridhusschema finns på hemsidan. Det administreras av Kicki Snis i Mellangården. Där finns såväl veckoträningar, helgkurser som våra interna och externa tävlingar uppskrivna. Kickis mail är kristinksnis@hotmail.com.  Longera eller löshoppa får man endast göra i lilla ridhuset, då underlaget i stora ridhuset inte är anpassat för det. Ridning har alltid företräde före longering.  Alla som vistas i ridhusen har ansvar för att det mockas innan  man lämnar rishusen.

SKRITTMASKINEN
Skrittmaskinen får användas av hyresgästerna utan debitering. Hästarna får ej lämnas i skritten utan tillsyn. Hästar som förstör skritten får ej gå där.

ALLA SOM ANVÄNDER  SKRITTEN MOCKAR OCH KRATTAR. Särskilt på helger då Helena och Alex inte arbetar.

VI FÖRVÄNTAR OSS 

 • Att Du ej rider för nära tomter eller bostadshus eller på annat sätt stör t ex. utanför Stora Huset.
 • Att Du ej rider utanför Stora Huset
 • Att Du krattar och mockar efter dig i ridhus, ridbanor och fälttävlanshinder varje gång du använder dem
 • Att Du lagar det Du har sönder. Om Du inte klarar av är det viktigt att Du säger till så att vi kan hjälpa dig.
 • Att Du stänger stora sargdörren i stora och lilla ridhuset med tvärslån bak.
 • Att Du alltid släcker alla lampor om du är siste man i ridhusen och ridbanorna.
 • Att Du inte lämnar skräp eller hästskit efter dig på anläggningen.
 • Att Du samma dag ställer tillbaka muggar, glas, flaskor, skedar osv som Du lånat från Polobaren, särskilt från hörnen i ridhusen.
 • Att du också plocka efter andra.
 • Att Du inte lämnar kvar bommar på marken eller hinder som Du tagit fram vare sig ute eller inne.
 • Att Du vet att vi inte sladdar utebanan om det står hinder där
 • Att Du inte rider på fälten utom när vi givit särskild tillåtelse, typ vinter vi mycket snö och efter skörden.
 • Att Du innan Du släpper ut din häst på sommarbete sätter in dig i villkoren som gäller, därefter släpper Du på egen risk. Under hela perioden hästarna går i hagen ansvarar de som har sina hästar i hagen för att de mår bra, att hagen är hel och att hästarna har tillgång till vatten och att ni kontaktar ägaren om någon häst blir dålig.

Om hyresgästen eller dennes medryttare ej följer ordningsreglerna ovan har hyresvärden rätt att säga upp såväl avtal som medryttare. Detta är parterna ense om.

Att du hjälper oss att sopsortera enligt följande:

 • Matavfall tas hem.
 • Stallavfall läggs i stora containern på väg mot Stora Huset.
 • Hästskor i särskilda behållare utanför traktorgaraget.
 • Hösilagebalsplats i särskilda behållare. (bara om du köpt från oss)
 • Spån och torv kan läggas i samma container.
 • Allt brännbart avfall läggs i bränncontainers i allén  

UNDERHÅLL 

 • Vi sladdar ridhusen flera dagar i veckan utom vid sjukdom eller semester.
 • Vi vattnar och saltar ridhus och ridbanor vid behov och när möjligt.
 • Vi sladdar Stora Hoppbanan och Dressyrbanan vid behov.
 • Vi tömmer våra egna sopbehållarna utomhus på anläggningen.
 • Vi sladdar och plogar vägarna vid behov

 

 • Hagar mockar Du kontinuerligt
 • Sjukhagar mockas varje dag precis om en box
 • Ridbanorna mockas av alla varje gång en häst lämnat något efter sig det är allas ansvar!

 

RIDHUSAVGIFTER
För de som inte hyr box eller betalar månadsavgift till oss. 100 kr/tillfälle eller 1.500 kr per temin vår eller höst.  Detta läggs i ett kuvert med namn och datum på i brevlådan utanför polobaren eller sätts in på BG 547 – 88 47 med angivande av namn, datum och aktivitet.

ANLÄGGNINGSAVGIFT
Om Du inte står på anläggningen men rider här dagligen antingen på själva anläggningen eller i skogen kostar månadsavgiften 600 kr med moms.

KOSTNADER EXTRA TJÄNSTER
Vi hjälper gärna till och fodrar i olika stall. Prislista tilläggstjänster för olika tjänster alla stall med moms.

 • Utsläpp och insläpp 15 kr per häst och gång
 • Lunch 10 kr och kväll 10 kr per häst och gång

Vi säljer också spån, torv och torvmix. Genom att köpa av oss behöver man inte ordna bortforsling och destruktion själv av det man mockar ut. Vi har en miljövänlig återanvändning och hantering och lägger ut materialet i ” stukor” på fälten och arbetar sedan ner detta som jordförbättring. Kostnad spån, torv eller torvmix 1 pall  à 18 balar 1.350 skr eller 975 kr för spånpellets. Vi säljer endast hela pallar men ni kan självklar dela inom stallen. Du betalar först och anger hästens namn, stall och slags strö.

Alla tilläggstjänster sätts in på BG 547 – 88 47  Almare Stäkets Säteri. Stall, Namn, datum och typ av tjänst skall anges varje gång. Hyrorna debiteras direkt av Intrum Justitia. 

Stallet skall vara det bästa som finns därför är det viktigt att vi behandlar varandra med omtanke och respekt.

Hundar på gården
Kontakta oss

Skicka oss ett mejl så hör vi av oss.