E4 från Stockholm mot Uppsala

Sväng av vid Rotebro (COOP-varuhuset), håll vänster i rondellen och kör följaktligen Rotebroleden mot Enköping. Fortsätt rakt fram, över E18 (kör inte upp på E18) och tag höger vid första trafikljuset mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg. Följ skyltarna mot Almare Stäket.

E18 mot Enköping

Sväng av vid avfarten mot Rotebro / Stäket. Håll vänster i rondellen så att du kör över E18. Tag höger vid första trafikljuset mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180grader ner på en grusväg. Följ skyltarna mot Almare Stäket.

Kommunalt

Ta pendeltåget till Kallhäll, ta buss 548 till Stäket (Kajsas Hof) och därifrån går man på ca 15 min.